Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
MarGage 355 E Pierścień nastawczy
PL
Specjalna stal na sprawdziany odporna na zużycie. Hartowana i docierana.
Wymiary konstrukcyjne: DIN 2250, wersja C
Tolerancja producenta: DIN 2250 (JS4)
Niepewność odchyłki rzeczywistej: 1/2 IT 1

Stopniowanie 1 µm

  • W zamówieniu proszę podać średnicę
  • Dane techniczne

Nr kat.normaStopniowanie
4714201
DIN 2250 C
1 mm
4714202
DIN 2250 C
1 mm
4714203
DIN 2250 C
1 mm
4714204
DIN 2250 C
1 mm
4714205
DIN 2250 C
1 mm
4714206
DIN 2250 C
1 mm
4714207
DIN 2250 C
1 mm
4714208
DIN 2250 C
1 mm
4714209
DIN 2250 C
1 mm
4714210
DIN 2250 C
1 mm
4714211
DIN 2250 C
1 mm
4714212
DIN 2250 C
1 mm
4714213
DIN 2250 C
1 mm
4714214
DIN 2250 C
1 mm
4714215
DIN 2250 C
1 mm
4714216
DIN 2250 C
1 mm
4714217
DIN 2250 C
1 mm
4714218
DIN 2250 C
1 mm
4714219
DIN 2250 C
1 mm
4714220
DIN 2250 C
1 mm