Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarTool 107 V Pryzma pomiarowa
PL
  • Stal specjalna utwardzana, szlifowana
  • Możliwość dostawy szlifowanych elementów pojedynczych lub w parach