Technika pomiarowa

Technika pomiarowa
Multimar 844 Tw Ograniczniki głębokości do ramion pomiarowych 844 Tuma, 844 Tim, 844 Te
PL
  • Ograniczniki z 3-punktowym podparciem zabezpieczonym przed przechyleniem
  • Utwardzane trzpienie ograniczające, wymienne i przesuwne
  • Zastosowania

  • Ustawienie dokładnej głębokości pomiaru w poziomym położeniu pomiaru
  • Precyzyjne przyleganie na płaszczyźnie odniesienia pozwalające na dokładnie odtwarzalne pomiary porównawcze na drugiej osi
  • Mocowanie ramion pomiarowych 844 Tuma, 844 Tim, 844 Te
  • W celu ułatwienia pozycjonowania i ustawiania głębokości pomiaru na ramionach pomiarowych 844 Tma, 844 Tmi oraz 844 Te została laserowo przyspawana skala mm.
  • Do bardzo precyzyjnego ustawiania głębokości pomiaru (koniecznego np. przy pomiarze stożka) stosowane są płytki wzorcowe między końcówką pomiarową a ogranicznikiem