Metroloji
Metroloji
MarShaft MAN Manuel temaslı mil ölçme makinesi
TR
MarCheck, sezgisel kontrollere ve mükemmel fonksiyonlara sahip, manuel MarShaft MAN mil ölçme makinelerinde kullanım amaçlı yeni ve kompakt bir ölçme ve değerlendirme ünitesidir. Gereken eğitimin minimum seviyede olması sayesinde alet, paradan ve zamandan tasarruf sağlanarak hemen kullanılabilir. Geniş, kolay okunabilir monokrom LCD ekran (240 x 160 nokta) ile aynı anda üç ölçüm kanalı görüntülenebilir. Ölçme kanalları, ilgili ölçme ekseniyle ölçüm yapılırken ekranda otomatik olarak ayrı ayrı etkinleştirilebilir. Ölçüm yönü görüntülenir. MarCheck standart olarak, iki doğrusal ölçüm ekseni (Z ve X) ve gerektiğinde doğrusal ölçüm ekseni olarak (R) konfigüre edilebilen bir döner ölçüm ekseni (C) olmak üzere üç ölçüm kanalına sahiptir. Hassas ölçüm mili (C ekseni) MarCheck tarafından kontrol edilir ve radyal salgı ve dairesellik ölçümleri için otomatik olarak açılır ve kapatılır.
Performans özellikleri
 • Arkadan aydınlatmalı, geniş, kolay okunur monokrom LCD ekran (240 x 160 nokta)
 • 3 ölçme kanalı (Z ekseni, X ekseni ve C/R ekseni)
 • Sayısal boyut yaklaşık 13 mm
 • 1 USB arabirimi ile maks. 3 GB USB çubuğu
 • PC (isteğe bağlı olarak RS232 arabirimi, Excel veya MarCom yazılımında veri analizi) veya yazılım kurulumu (güncellemeler) için 1 USB arabirimi
 • Inkjet yazıcıya bağlanabilir
 • Dairesellik ve radyal salgı DMS 120 ile ölçülür, ilave R ekseni gerekli değildir
 • Kullanıcıya özel ölçme kuvvetine ulaşıldığında ölçüm değerlerinin otomatik olarak uyarlanması
 • Kalibrasyon değerlerinin özel ölçüm modüllerinden otomatik olarak uyarlanması

Ölçme ve programlama işlevleri
 • Çap, uzunluk boyutları, mesafe, koniklik, simetri, merkezler arasındaki mesafe, dairesellik, eksenel salgı, radyal salgı, eşmerkezlilik, iş parçası ekseni veri hesaplama, maksimum/minimum işlev, iş parçası dışında veri noktaları için ön ayar işlevi değerlendirmesi.
 • Teach-in programlama, MarCheck veya harici PC veya USB çubuğunda saklama, harici yazıcıdan yazdırma, 40 adete kadar ölçüm programını dahili olarak saklama
 • teknik veriler

Ağ sabiti
seçenek; 2 µm; 4 µm; 10 µm; 20 µm; 40 µm
Arabirim verileri
1x RS 232; 1x USB 2.0 tip A, 1x USB 2.0 tip B
İnkremental girişler
T1; T2; T3 (sin/cos 1 Vss) 15 pimli D-Sub
Maks. izin verilen hareket hızı
0,2 m/s, G = 2 µm
0,4 m/s, G = 4 µm
  1 m/s, G = 10 µm
  2 m/s, G = 20 µm, MarShaft MAN ile
  4 m/s, G = 40 µm
Giriş sinyali – kesme frekansı
<100 kHz ve sin/cos 1 Vss
Standart diller
Almanca; İngilizce; Fransızca
Diğer diller USB arabirimi ile harici PC üzerinden kurulabilir
Ölçme üniteleri
mm/inç seçimi menüde yapılabilir
Frekans kontrolü yanıt eşiği
100 kHz
Her bir ölçüm kanalının çözünürlüğü bağımsız olarak ayarlanabilir
0,0001 mm; 0,001 mm; 0,01 mm
0,00001 inch; 0,0001 inch; 0,001 inch
0,001° ondalık; ° dak, sn