Metroloji
Metroloji
Kemik Vidası
TR

 
Kortikal ve trabeküler vidalar ISO 5835 (Ölçüler ve Toleransları )  ve  DIN ISE 5832-1 (Malzeme)’ ye göre standardize edilmiştir: 

  • Ufak diş derinliğindeki Kortikal vidalar -  HA olarak kimliklenir.
  • Büyük diş derinliğindeki Trabeküler vidalar -  HB olarak kimliklenir.

Ölçüm görevleri aşağıdaki gibidir :
 

  MarSurf
XC 2
MarSurf
XC 20
MarSurf
XCR 20
MarShaft
SCOPE
Çap  
Radyus
Uzunluklar, mesafeler
Açı