Metroloji
Metroloji
Enjektör İğnesi
TR

İğne geometrisi enjeksiyon sisteminin esas işlevselliğini belirler.

İstenilen işlemselliği elde etmek için her bir geometrinin toleransı çok sıkı bir şekilde ayarlanmıştır. Açı, radyus gibi geometrileri bu kadar karmaşıklaştırılan, bu geometrilerin çok küçük bölgelerde olmasıdır. İğne ölçümlerinde yeterliliği yüksek ölçümler ancak, ölüm nokta yoğunluğu son derece yüksek ve ölçüm tekniği her bakımdan en hassas makineler ile sağlanabilir

Bu amaç doğrultusunda, kontur ve form ölçüm sistemleri, iğne ölçümleri için özellikle gereklidir.


Enjektör sistemindeki bileşenlerin ölçüm uygulamalarına örnek, enjektör iğne ölçümü

  MarForm
MMQ 400-2
MarForm
MFU 100
MarForm
MFU 110WP
MarForm
MMQ 100
MarSurf
XR 20 with GD25
or GD25 Plus
MarSurf
LD 130
UD 120
MarSurf
M400
Millimar
Havalı 
mastarlar
Precimar
ULM 300
Precimar
PLM 600-2
Pürüzlülük        
Paralellik              
Doğrusallık          
Dairesellik            
Radyal ve eksenel salgı              
Açı            
Çap        
Mesafe