Metroloji
Metroloji
Enjektör Gövdesi
TR

Enerji tasarruflu içten yanmalı motorlarda, son derece ufak damlacıklar halinde püskürtme yapan ve yaklaşık 2,000 bar (dizeller için) yakıt basıncı sağlayan enjeksiyon sistemi gereklidir. Enjektörlerin doğrudan bu basınca maruz kalması nedeniyle, imalat sırasında, süreç güvenirliliği, kaliteyi sürekli izleme ve hassasiyet konusunda yüksek taleplerin sağlanması gerekmektedir.

Yakıt, silindirin yanma odasına, enjektörden yüksek bir basınçla püskürtülür. Enjektör, her silindirin yanma döngüsüne senkronize çalışan, çok ince bir iğnenin açılıp / kapanarak çalıştığı için çok hassas yapıda üretilmesine ihtiyaç duyar.

İğne ve enjektör gövdesi arasındaki, klavuzun açıklık toleransı birkaç mikrometre aralığındadır. Enjektör geometrisindeki (özellikle sızdırmazlık alanında) yüksek talepleri yerine getirir ama aynı zamanda yüzey parametreleri ve form toleransları da yüksek önem taşır. Güvenli ölçüm sonuçları almak amacıyla enjektör gövdesi içerisine ölçüm problarını hatasız konumda pozisyonlayarak ölçüm yapmak, bu uygulamadaki marifet ve başarının sırrıdır.

Enjektör sistemindeki bileşenlerin ölçüm uygulamalarına örnek, enjektör iğne ölçümü

  MarForm
MMQ 400-2
MarForm
MFU 100
MarForm
MFU 110WP
MarForm
MMQ 100
MarSurf
XR 20 / GD25
veya GD25 Plus
MarSurf
LD 130
UD 120
MarSurf
M400
Millimar
Havalı
mastarl
Precimar
ULM 300
Precimar
PLM 600-2
Pürüzlülük        
Paralellik              
Doğrusallık          
Dairesellik            
Eksenel ve radyal salgı              
Açı            
Çap        
Mesafe