Metroloji
Metroloji
Hidrolik Elemanlar
TR

Bir ekskavatörün gizli gücünün hidrolik sisteminde gizlidir. Bu sistem yardımıyla, bir ekskavatör sürücüsü, ufacık bir kumanda kolunu kullanarak, ağır yükleri kaldırabilir ve hareket halinde dahi en güç hareketleri ayarlar. Hidrolik kumanda kolunun kalbi,  kontrol pistonu, silindiridir. Tüm hidrolik sistemin güven içinde aşınmaksızın uzun yıllar çalışması için, kalite güvence adımına özel dikkat verilmesi gerekir. Uygulama uzmanı MAHR firmasınca hazırlanan MarShaft SCOPE plus ölçüm sistemleri ile kontrol pistonunu hızlı ve verimli olarak kontrol etmek olanaklıdır.

Hidrolik sistemler yalnızca tipik ekskavatörlerde değil, aynı zamanda asansörlerde, araçların servo direksiyonları veya uçak kanat kapaklarının kontrolünde de kullanılır. Kontrol pistonunun, en temel ölçüm görevleri, kalite güvence içerisinde oldukça titizlik gerektiren bir konudur

 

  MarSolution
Solutions
MarSurf
LD 130
LD 260
MarSurf
XR 20 with
GD 120
MarSurf
PS 1
M 300 C
M 400
 
MarSurf
XR 1 with SD 26
XR 20 with GD 25
MarShaft
Scope
MarForm
MMQ 400
MarForm
MFU 100
MFU 800
Precimar
PLM 600-2
Marameter
840 FS
300 P
Digimar
816 CL
817 CLM
Millimar
832 Dimen-
sionair
Millimar
µDimen-
sionair

 
Çap            
Radyus                      
Kontur                    
Pürüzlülük              
Pah                  
Doğrusallık / Paralellik                    
Silindiriklik                    
Radyal salgı / Dairesellik                    
Çap          
Mesafe                  
Düzlemsellik, Kalınlık                      
Mesafeler, Simetri