Vállalat | Jó tudni!

Termékmegfelelés a Mahrnál

Termékeinkkel világszerte támogatjuk ügyfeleinket termékeik minőségének biztosításában. Ez nagy feladat, amely nagy felelősséggel jár.

Mind termékeinek, mind a vállalati folyamatok folyamatosan és konzekvensen a legkiválóbb minőségi célok elérésére irányulnak. Idetartozik a termékbiztonsági követelményekre és piacra jutás műszaki követelményeire irányuló nemzeti és nemzetközi szabálygyűjtemények betartása is.

Mindent követünk, ami jó és helyes

A társadalmi és ökológiai felelősségének tudatában lévő vállalatként a vonatkozó törvények és irányelvek betartását integritásunk alapjának és üzleti tevékenységünk központi elemének tekintjük.
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv (RoHS) az ólom, higany, kadmium, hatértékű króm, polibrómozott-bifenilek (PBB) és polibrómozott difenil-éterek (PBDE) felhasználását minimálisra kell csökkenteni olyan elektronikus készülékekben, amelyek működéséhez elektromos vagy elektromágneses mezők és max. 1000 V váltakozófeszültségű vagy 1500 V egyenfeszültségű névleges feszültség szükséges. A felhatalmazáson alapuló 2015/863 irányelvvel a di-2-etilhexil-ftalát (DEHP), butil-benzil-ftalát (BBP), dibutil-ftalát (DBP), diizobutil-ftalát (DIBP) lágyítószereket felvették a tiltott anyagok listájára. A végrehajtás 2019-ben lépett életbe.

A Mahr GmbH, nagypontosságú méréstechnikai eszközök gyártójaként a RoHS irányelv 9. kategóriájába tartozik. Elektromos és elektronikus termékeink RoHS irányelvnek való megfelelőségét megfelelő eljárások biztosítják, és azt CE-jelölés igazolja. A tisztán mechanikus termékekre a RoHS 2011/65/EU irányelv nem vonatkozik.

A Mahr GmbH mérőrendszerek és mérőgépek (termékek) gyártójaként a REACH rendelet értelmében „továbbfelhasználónak” tekintendő. Ezért a termékek a REACH értelmében alapvetően nem regisztrációkötelesek.
Mérőrendszereink és mérőkomponenseink termelése és összeszerelése során használt regisztrációköteles vegyi anyagok és keverékek lényegében kismennyiségű kenő- és ragasztóanyagokra, festékekre és lakkokra korlátozódnak. A felhasznált anyagok az egész világon elterjedt, számos iparágban nagy mennyiségben használt alkalmazásokhoz tartoznak. Azokat kizárólag beszállítóinknak kell regisztrálni. A megfelelő információkból levezethető, hogy a lényeges anyagok előzetes regisztrációját vagy későbbi regisztrációját a beszállítók végzik.

A társadalmi és ökológiai felelősségének tudatában lévő vállalatként a vonatkozó törvények és irányelvek betartását integritásunk alapjának és üzleti tevékenységünk központi elemének tekintjük.
A Mahr GmbH-t nem jegyzik az amerikai tőzsdén és ezért nem közvetlenül kötelezett a használt konfliktusövezetből származó anyagok közzétételére, ill. szükség esetén jelentés benyújtására. Az amerikai tőzsdén jegyzett vállalatok teljes szállítási láncára való közvetlen utalás sem érinti a Mahr GmbH-t, mivel az a szó szoros értelmében nem beszállító. Beszállító egy ipari vállalat vagy kereskedő, aki a vállalatokat olyan termékekkel látja el, amelyeket azok további megmunkálásnak és/vagy feldolgozásnak vetik alá. A Mahr GmbH saját márkaneve alatt fejleszti ki, gyártja és forgalmazza mérőeszközeit. Ezekre a végtermékekre az ügyfél gyártási folyamatában van szükség, azok azonban nem lesznek az ügyfél termékeinek részei. Európai szinten jelenleg nincs a „Section 1502 of the Dodd Frank Act” törvénynek megfelelő jogi kötelezettség.
Konkrét jogi kötelezettségek nélkül is a Mahr GmbH teljes tudatában van az ellátási láncban betöltött felelősségének. A szállítási lánc fenntarthatóságát és a nyersanyagok felelősségteljes beszerzését a Mahr GmbH önkéntes elkötelezettségként értelmezi. Az érvényes irányelveket és rendelkezéseket következetesen figyelembe vesszük és szigorúan betartjuk.
A „Dodd-Frank Act” törvény 1502. §-ának figyelembe vételével a Mahr Csoport jelenleg képes megfelelő folyamatok integrálására a közép-afrikai konfliktusövezetekből származó ásványkincsekkel való kereskedelem megelőzésére. Nyersanyagaink sokszínűsége miatt intenzív kapcsolatot kell fenntartani neves beszállítóinkkal, hogy megtaláljuk a teljes szállítási lánc átjárhatóságának lehetőségeit. A konfliktusövezetekből származó ásványkincsek felhasználására vonatkozó garanciát jelenleg nem adhatunk, viszont megígérhetjük, hogy követjük a „Dodd-Frank Act” törvény 1502. §-ban meghatározott célokat.

A gyártók kötelesek a lítium akkumulátorokat és lítium cellákat forgalomba hozataluk előtt különböző teszteknek alávetni. Idetartozik az úgynevezett UN 38.3 teszt is. Ez szimulálja a szállítás közbeni feltételeket, mint pl. nyomást, hőmérsékletet, zúzódást, ütközést, és egyebeket. Az ENSZ „Vizsgálatok és kritérium kézikönyve“ III. részének, 38.3 fejezete ezt 8 tesztmodullal írja le, amelyeket néhány dokumentum és adatlap T.1-T.8 tesztnek nevez.

2020. január 01-től a gyártók és forgalmazók az egész szállítási láncban kötelesek a „38.3 teszt” vizsgálati összefoglalóját a szállítási lánc minden természetes és jogi személyének rendelkezésére bocsátani. A vizsgálati jelentésnek már 2000 óta rendelkezésre kell állni, de az soha nem volt a logisztikai művelet része. 2020. január 01. óta a veszélyes anyagokra vonatkozó előírások és az ellátási lánc része. Ennek alapját az ADR/RID/ADN 2019, 2.2.9.1.7 alfejezet „g” pont felülvizsgálata képezi, mely szerint „A 2003. június 30. után gyártott cellák és akkumulátorok gyártói kötelesek a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv” III. részének 38.3 fejezetének 38.3.5 bekezdésében meghatározott vizsgálati összefoglalót rendelkezésre bocsátani”.

Ez a követelmény érvényes a tengeri hajózás és légi közlekedés szállítási módokra is. Itt is az IMDG kódban, ill. az IATA-DGR-ben meg van határozva, hogy a 38.3 tesztet a megerősített vizsgálati összefoglalóval kell rendelkezésre bocsátani. Minden szállítási megbízó köteles meggyőződni arról, hogy áll-e rendelkezésre vizsgálati összefoglaló - ezt a törvényhozó írja elő. Minden feladónak biztosítani kell a megbízáskor, hogy teljesülnek a szállítás előfeltételei.

Az alábbi linken található terméklistában eleget teszünk kötelezettségünknek, és belinkeljük az Ön számára az általunk használt akkumulátorok gyártóinak termékhez szükséges vizsgálati összefoglalóját. További kérdés esetén műszaki tanácsadóink örömmel állnak rendelkezésre.

Felfelé