Mahr | Nowości produktowe

Pomiar pierścieni łożyskowych na etapie produkcji

| Zespół Marketingu
Mahr opracował urządzenie centrujące do pierścieni łożyskowych dla maszyny do pomiaru kształtu MarForm MMQ 500.

Klienci mogą teraz przekształcić maszynę do pomiaru kształtu MarForm MMQ 500 w produkcyjną stację pomiarową do pierścieni łożyskowych. Mahr Engineered Solutions (MES) opracował specjalne urządzenie centrujące jako nowe akcesorium specjalnie do tego celu. Pozycjonuje ono pierścienie łożyskowe o średnicy od 20 do 330 milimetrów w środku osi C.

Urządzenie składa się z aluminiowej płyty bazowej, która jest montowana na stole centrującym i przechylającym MarForm MMQ 500. W tym celu Mahr wykorzystuje istniejące otwory na śruby dla urządzeń mocujących. Na płycie podstawy znajdują się trzy szyny nośne z precyzyjnymi wałkami wyprodukowanymi przez Mahr, na których operator umieszcza pierścień łożyskowy. Dodatkowo, w płycie bazowej obok każdej z trzech szyn nośnych znajduje się magnes. Te trzy magnesy zabezpieczają pozycję centrowania lekkich, małych pierścieni łożyskowych o średnicy do 110 milimetrów.

Trzy dźwignie do centrowania

Gdy operator umieści obrabiany przedmiot na płycie bazowej, może teraz wyśrodkować go ręcznie za pomocą trzech dźwigni: Jedna z dźwigni posiada uchwyt, który operator pociąga. Powoduje to, że wszystkie trzy dźwignie poruszają się synchronicznie do środka oprzyrządowania, a tym samym optymalnie wyrównują część z osią C - najlepszy warunek wstępny do sprawdzenia kształtu i charakterystyki położenia pierścieni łożyskowych za pomocą MarForm MMQ 500 bez przeszkadzających elementów i sił zewnętrznych. Po uruchomieniu wszystkie trzy dźwignie automatycznie powracają do pozycji wyjściowej, a tym samym nie zakłócają pomiaru zewnętrznych powierzchni przedmiotu obrabianego.

Poniższy film ilustruje działanie urządzenia centrującego:

Specjalny komponent trafia do produkcji seryjnej

Urządzenie centrujące może przenosić elementy o wadze do dziesięciu kilogramów. Nadaje się nie tylko do pierścieni łożyskowych, ale także do innych płaskich, obrotowo symetrycznych elementów, które nie wymagają mocowania. Pierwotnie Mahr opracował urządzenie centrujące wyłącznie dla dużego klienta. Jednak ze względu na elastyczne możliwości zastosowania i wysokie korzyści dla klienta, będzie ono dostępne jako akcesorium do MarForm MMQ 500 ze skutkiem natychmiastowym.

Czy jesteś zainteresowany nowym urządzeniem centrującym? Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży pod adresem info@mahr.com.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej:

Info
Na górę