Przedsiębiorstwo | Patenty

Innowacyjne patenty firmy Mahr

Nasze patenty są wyrazem pomysłowości i kreatywności inżynierów firmy Mahr. Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, zgłaszamy je nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie. Wzmacnia to naszą rolę i wizerunek jako siły napędowej innowacji w dziedzinie metrologii produkcyjnej.

Przegląd Patenty

W poniższej tabeli znajduje się wybór wcześniejszych i obecnych patentów lub zgłoszenia patentowe, projekty i wzory użytkowe. Dalsze informacje można znaleźć w oficjalnych bazach danych urzędów patentowych i urzędów ds. znaków towarowych lub na stronie internetowej patentwesen.mahr@mahr.de.

 
NumerTypKrajUrzędowy numer referencyjnyW szczególności zastosowanie w grupach produktów lub produktach
1Patent lub wniosek o przyznanie patentuCNZL201080020262.4MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
2Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE50 2010 012 122.6MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
3Patent lub wniosek o przyznanie patentuFREP 2 427 722 B1MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
4Patent lub wniosek o przyznanie patentuGBEP 2 427 722 B1MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
5Patent lub wniosek o przyznanie patentuITEP 2 427 722 B1MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
6Patent lub wniosek o przyznanie patentuIN307419MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
7Patent lub wniosek o przyznanie patentuJP5675778MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
8Patent lub wniosek o przyznanie patentuUSUS 8,782,915 B2MarSurf | Analiza konturu za pomocą MarWin
9Patent lub wniosek o przyznanie patentuCNZL201280017190.7MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
10Patent lub wniosek o przyznanie patentuCHEP 2 508 839 B1MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
11Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE50 2011 003 662.0MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
12Patent lub wniosek o przyznanie patentuFREP 2 508 839 B1MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
13Patent lub wniosek o przyznanie patentuITEP 2 508 839 B1MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
14Patent lub wniosek o przyznanie patentuJP2014-503081MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
15Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS8,839,669 B2MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
16Patent lub wniosek o przyznanie patentuJP6247677MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
17Patent lub wniosek o przyznanie patentuJP6373449MarCal, MarCator, Micromar | Produkty ze zintegrowaną funkcją bezprzewodową
18Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2015 100233MarForm | MMQ
19Patent lub wniosek o przyznanie patentuCNZL201610010633.XMarForm | MMQ
20Patent lub wniosek o przyznanie patentuGBGB2537449MarForm | MMQ
21Patent lub wniosek o przyznanie patentuUSUS 10,037,848MarForm | MMQ
22Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE10 2006 057 606MarForm | IPS
23Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2015 105978.9MarShaft | SCOPE
24Patent lub wniosek o przyznanie patentuCNZL201610244488.1MarShaft | SCOPE
25Patent lub wniosek o przyznanie patentuCH3086080MarShaft | SCOPE
26Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE50 2016 002 403.0MarShaft | SCOPE
27Patent lub wniosek o przyznanie patentuFR3086080MarShaft | SCOPE
28Patent lub wniosek o przyznanie patentuGB3086080MarShaft | SCOPE
29Patent lub wniosek o przyznanie patentuHU3086080MarShaft | SCOPE
30Patent lub wniosek o przyznanie patentuIT3086080MarShaft | SCOPE
31Patent lub wniosek o przyznanie patentuJP6231153MarShaft | SCOPE
32Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS10031311MarShaft | SCOPE
33Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2014 209040.7MarOpto | TWI
34Patent lub wniosek o przyznanie patentuCNZL201580024468.7MarOpto | TWI
35Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE50 2015 013 943.9MarOpto | TWI
36Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS10323938MarOpto | TWI
37Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2016 110453.1MarOpto | TWI
38Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE50 2017 004 581.2MarSurf | MFU
39Patent lub wniosek o przyznanie patentuGB3255378MarSurf | MFU
40Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS10239177MarSurf | MFU
41Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2017 113695MarSurf | CD140/280, VD140/280
42Patent lub wniosek o przyznanie patentuCNZL201810635559.XMarSurf | CD140/280, VD140/280
43Patent lub wniosek o przyznanie patentuGBGB 1810002.4MarSurf | CD140/280, VD140/280
44Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS16/013,632MarSurf | CD140/280, VD140/280
45Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2017 113699MarSurf | CD140/280, VD140/280
46Patent lub wniosek o przyznanie patentuCN201810635879.5MarSurf | CD140/280, VD140/280
47Patent lub wniosek o przyznanie patentuGBGB 1810001.6MarSurf | CD140/280, VD140/280
48Patent lub wniosek o przyznanie patentuJP2018-113416MarSurf | CD140/280, VD140/280
49Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS16/013,711MarSurf | CD140/280, VD140/280
50Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2017 113709MarSurf | CD140/280, VD140/280
51Patent lub wniosek o przyznanie patentuCN201880041783.4MarSurf | CD140/280, VD140/280
52Patent lub wniosek o przyznanie patentuGBGB 1918178.3MarSurf | CD140/280, VD140/280
53Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS16/624,547MarSurf | CD140/280, VD140/280
54Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE10 2017 012 202MarSurf | CD140/280, VD140/280
55Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2018 111466.4MarOpto | Pomiar promienia soczewki za pomocą interferometru Fizeau
56Patent lub wniosek o przyznanie patentuCN201910398919.3MarOpto | Pomiar promienia soczewki za pomocą interferometru Fizeau
57Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS10866082MarOpto | Pomiar promienia soczewki za pomocą interferometru Fizeau
58Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2018 111368.4MarOpto | Urządzenie do przytrzymywania elementów mierzonych, pomiar soczewek dwuasferycznych
59Patent lub wniosek o przyznanie patentuCN201910399283.4MarOpto | Urządzenie do przytrzymywania elementów mierzonych, pomiar soczewek dwuasferycznych
60Patent lub wniosek o przyznanie patentuEP19173285.8-1022MarOpto | Urządzenie do przytrzymywania elementów mierzonych, pomiar soczewek dwuasferycznych
61Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS16/410,718MarOpto | Urządzenie do przytrzymywania elementów mierzonych, pomiar soczewek dwuasferycznych
62Patent lub wniosek o przyznanie patentuDE+10 2018 130629.6MarOpto | TWI
63Patent lub wniosek o przyznanie patentuCN201911220374.3MarOpto | TWI
64Patent lub wniosek o przyznanie patentuGBGB 1916666.9MarOpto | TWI
65Patent lub wniosek o przyznanie patentuUS16/700,392MarOpto | TWI
66Uż.wzórDE+20 2013 102052.4MarOpto | Regulowany uchwyt soczewek
67Uż.wzórDE+20 2014 103558.3MarForm, MarShaft | Uchwyt mierzonego elementu
68Uż.wzórCNZL201520845764.0MarForm, MarShaft | Uchwyt mierzonego elementu
69Uż.wzórDE+20 2017 107883MarShaft | SCOPE
70Uż.wzórCNZL201822158885.4MarShaft | SCOPE
71Uż.wzórJP3221862MarShaft | SCOPE

 

Na górę