Mahr | Naše úloha

Význam naší práce

Jako dříve malý výrobce měřicího zařízení jsme dnes hrdí na to, že jsme dosáhli a překonali mnoho technických milníků. S našimi oblastmi podnikání má společnost Mahr jeden velký cíl: zlepšit spokojenost s produkty a tím také kvalitu života lidí. Prosazujeme prevenci chyb a efektivní využívání zdrojů, ochranu lidí a lidských činností a podporu pokroku u našich produktů. To je naše úloha.

Naše práce je o tom, co je nakonec skutečně rozhodující pro kvalitu výroby. Chceme nastavit milníky a podpořit pokrok – pro lepší kvalitu života.

Vedení společnosti, Mahr

Mahr | Měřicí technika pro výrobu

Cíl měřící techniky

S měřicí technikou společnosti Mahr lze snadno a efektivně kontrolovat a zajišťovat kvalitu výrobku. Odpovídá průměr, poloměr, vlastnosti povrchu nebo tvar skutečně specifikacím? Tyto otázky jsou důležité pro výrobu optimálních produktů. Metrologický záznam detekuje nežádoucí odchylky ve výrobním procesu a zamezuje tak vzniku zmetkům. Kromě zajištění kvality produktu se šetří také energie, materiál a nakonec i peníze.
Pokud se měřící technika používá k identifikaci a prevenci chyb, v konečném důsledku znamená ochranu a zlepšení kvality produktu, a tím i kvality života jednotlivce.

Mahr | Kuličková vedení

Cíl kuličkových vedení

Naše kuličková vedení jsou pomocníky v zákulisí, daleko od záře reflektorů. Setkáváme se s nimi každý den, ale aniž bychom je viděli. Jsou to nepostradatelné konstrukční prvky pro hladký provoz našich strojů a zajišťují, že vše běží řádným způsobem - a tedy čistou práci bez chyb.
Kuličková vedení společnosti Mahr se používají téměř ve všech oblastech: ať už ve výrobní automatizaci, lékařských diagnostických a ošetřujících zařízeních, laboratorní automatizaci nebo v jiných testovacích a měřicích zařízeních.

Mahr | Míchání a dávkování

Cíl dávkovacích čerpadel

I při použití naší míchací a dávkovací techniky je středobodem našeho zájmu člověk - přitom je místo použití úplně jiné. Zubová dávkovací čerpadla a míchací a dávkovací stroje společnosti Mahr se ideálně hodí tam, kde jsou při dávkování a míchání kapalin kladeny zvláštní požadavky. Pomáhají nám usnadňovat každodenní život nebo nás chrání. Interiér vozu, airbag a bezpečnostní pás, hasičský oblek nebo dokonce skafandr pro kosmonauty - kus společnosti Mahr naleznete všude.

Nahoru