Mahr | Projekty

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Instalace FVE o výkonu 247,32 kWp v areálu společnosti Mahr, spol. s r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000592

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti Mahr, spol. s r.o. výkonu 247,32 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

Automatizace a robotizace

Předmětem projektu je automatizace a robotizace výrobních technologií, vizualizace a vyhodnocování průběhu výroby v reálném čase vedoucí k propojení výroby do jednotného plně digitalizovaného celku se společně sdílenými daty. Tyto aktivity povedou k naplnění hlavního cíle projektu - rozšíření kapacity stávající provozovny.

Stáhnout soubor PDF

Nahoru